Certificaten

Certificaten en keurmerken zijn er om de kwaliteit van bepaalde onderdelen van het MVO-beleid aan te kunnen tonen. Voor Dekker zijn de volgende certificaten relevant:

FSC®-certificaat

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud en een verantwoord beheer van bossen wereldwijd.

Greenguard®

Greenguard® is een label van UL Environment. Het certificaat bewijst dat de producten voldoen aan de strenge richtlijnen op het gebied van vervuilende stoffen in het binnenmilieu.

CARB2

CARB2 toont aan dat een materiaal onder de norm blijft als het gaat om emissie van formaldehyde.

ISO 9001

De kwaliteit van de producten wordt geborgd door een gecertificeerd managementsysteem.

NSF

Het certificaat toont aan dat materialen en producten veilig zijn in contact met voedsel.

ISO 14001

De milieurisico’s van de activiteiten worden geborgd door een gecertificeerd managementsysteem.

Erkend leerbedrijf

Dekker Zevenhuizen is een erkend leerbedrijf. We bieden stages en leerwerkplekken aan studenten uit het voortgezet onderwijs.

Compliancecontrole ODMH

Periodiek (maar minimaal jaarlijks) bezoekt de ODMH ons bedrijf om steekproefsgewijs te verifiëren of de milieuwetgeving wordt nageleefd.