Maatschappij

De productielocatie, het kantoor en de showroom van Dekker Zevenhuizen zijn gevestigd binnen de contouren van de gemeente Zuidplas, voorheen Zevenhuizen/Moerkapelle. De inwoners van de gemeente zijn op meerdere manieren verbonden aan Dekker Zevenhuizen: als werknemer, als leverancier en/of als belanghebbende, al dan niet vanuit maatschappelijke projecten binnen de gemeente.

Ondersteuning goede doelen

We ondersteunen lokaal cultureel erfgoed door de kosten voor onderhoud, energie en huur van het Molenmuseum (van de Vereniging Molenvrienden Rottemeren) en het Museum Historisch Centrum Ons Verleden (van de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle) voor onze rekening te nemen. Daarnaast stellen we budget beschikbaar voor incidentele lokale activiteiten en initiatieven van onze medewerkers. Voorbeelden zijn Verzorgingstehuis de Zevenster, Muziekvereniging De Kleine Trompetter en het jubileum van Toneelclub Zevenhuizen, maar ook evenementen als de Roparun en Cool 4 ALS. Daarnaast ondersteunen we structureel een aantal algemene goede doelen zoals het Ronald McDonald Kinderfonds, Familiehuis Daniel den Hoed, CliniClowns en Villa Pardoes/Stichting Opkikker.

Beoordeling leveranciers op MVO

We zijn ons ervan bewust dat er MVO-risico's zijn in onze leveranciersketen, met name bij niet-Europese leveranciers van materialen, en in de toeleveranciersketen van accessoires. Het bewustzijn dat 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' moet worden uitgedragen in de leveranciersketen, groeit. Daarom worden MVO-risico's in die keten goed in kaart gebracht en waar nodig gemonitord. Het omhelst ook dat we onze leveranciers eerlijke prijzen bieden. Want ook zij moeten continuïteit kunnen waarborgen ‒ dus kiezen we niet voor de laagste prijs, maar voor een eerlijke prijs. Bij leveranciers wordt ge-audit zo willen we ook inzicht krijgen in de sociale en milieuomstandigheden van leveranciers met een verhoogd MVO-risico.

Certificaten

Certificaten en keurmerken zijn er om de kwaliteit van bepaalde onderdelen van het MVO-beleid aan te kunnen tonen. Voor het milieu zijn de volgende certificaten relevant. 

Erkend leerbedrijf

Dekker Zevenhuizen is een erkend leerbedrijf. We bieden stages en leerwerkplekken aan studenten uit het voortgezet onderwijs.

New Call-to-action