Goed werkgeverschap

We geloven dat goed werkgeverschap cruciaal is voor de continuïteit van ons bedrijf. Dat vraagt om delen met en investeren in mensen, en dat doen we ook: we bieden goede arbeidsomstandigheden, vooral als het gaat om de werkomgeving en voorzieningen, en laten onze medewerkers meedelen in de resultaten van het bedrijf. We hechten aan een langdurige relatie die werkzekerheid biedt, en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

Werk voor kwetsbare groepen

Acceptatie en integratie van mensen met een beperking of een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt kenmerkt ons bedrijf. Ze worden ingezet voor functies en/of taken waarin het kan: op diverse afdelingen in de fabriek zijn medewerkers vanuit het Robedrijf (het sociale werkbedrijf van de gemeente Rotterdam) aan de slag gegaan. Dat is circa 5% van de medewerkers van Dekker Zevenhuizen.

Fair belonen

Onze organisatie staat voor fair belonen. Voor onze medewerker hebben we uitstekende primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden.

Veilig en gezond werken

We willen onze medewerkers een werkomgeving bieden waarin ze, ook voor langere tijd, kunnen en willen werken. Voor een gezonde en veilige werkomgeving moeten we voortdurend kijken naar belasting en belastbaarheid; ziek worden door arbeid is een signaal om een onderzoek te starten. De leidinggevenden dragen de verantwoordelijkheid om misstanden te voorkomen; de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en Arbo coördinator vormen een compleet vangnet binnen de organisatie voor veiligheids- en gezondheidsvraagstukken.

Om de arbeidsrisico’s te identificeren, monitoren en minimaliseren, gebruiken we de risico-inventarisatie en -evaluatie. Alle veiligheidsincidenten worden geregistreerd bij P&O; voor ieder incident wordt een rapport opgemaakt. Periodiek worden de rapporten met de KAM-coördinator en arbodienst besproken.

Ontwikkeling van onze medewerkers

Ons beleid is sterk gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben daarvoor een ruim scholingsbudget en bieden een diversiteit aan scholingsmogelijkheden (zowel vrijwillige als verplichte functiegebonden scholing). Wij participeren in de ECM-academy. Op meerdere afdelingen nemen medewerkers deel aan een ontwikkelings-/scholings-/roulatieprogramma, met het doel ze multi-inzetbaar te maken. Binnen de productieafdelingen zijn daardoor bijna alle werknemers op meerdere werkplekken inzetbaar.

Medewerkers betrekken

Er wordt zorgvuldig invulling gegeven aan de interactie met medewerkers. Daardoor komen signalen vanuit de organisatie op de juiste plek terecht. De overleggen met de Ondernemingsraad, de kwartaalpresentaties van de directie aan het personeel en het jaarlijkse persoonlijke 360 graden gesprek dragen bij aan de verificatie van het gevoerde beleid. Centraal staat hierbij de betrokkenheid van de medewerkers.

New Call-to-action